הוראות לביצוע התרגילים

hilak@savion.huji.ac.il

bulletבמידה והתרגול מתבצע במחשבים אשר בחווה המחשבים בקמפוס הר הצופים, שימו לב לשמור את הקבצים הן בכונן האישי (:K). בעת העבודה רצוי לעבוד בכונן (:E) שאינו נפגע (בדרך כלל...) במקרה תקלה במהלך העבודה. וכמובן יש להקפיד לבצע שמירה מפעם לפעם.
 
bulletבעת הכנת התרגיל כדאי לעבור על השיעור המתאים לו בחוברת על מנת לוודא כי אין "השלמות" בגוף השיעור. השלמות אלו הכרחיות להמשך בניית מסד הנתונים ומסומנות על ידי מסגרת המקיפה את הטקסט. יש לבצען אפילו שאינן חלק רשמי של התרגיל.
לעיתים יופיע תרגול ברצף הטקסט של השיעור, שאינו מוקף במסגרת אלא מוצג באותיות מוטות. תרגול זה אומנם אינו הכרחי להמשך בניית מסד הנתונים, אך הוא חשוב לעצם הלימוד ולכן מומלץ לעשותו.
 
bullet

כל התרגילים מבוצעים באותו מסד נתונים (LIBRARY). כלומר יצירת כל הטבלאות, הטפסים וכדומה המבוצעים במהלך השיעורים והתרגול, מתבצעים במסד נתונים יחיד.
 

bullet

למרות שלעיתים לא נאמר הדבר במפורש בתרגיל, כדאי ליישם את הנלמד בכיתה, בתרגול. למשל – איפיון שדות בטבלה (שיעור 2), כדאי שייושם כבר בתרגיל הבית של אותו שיעור (ולצורך התרגול העצמי, כדאי להמשיך ביישום גם בתרגילים של השיעורים הבאים).

            תרגילי הבית

עדכון אחרון: 15/12/2007
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
להערות: hilak@savion.huji.ac.il